+49 6233 737668-6 info@pastuschka.services

3 nowoczesne technologicznie stanowiska mycia cystern i silosów

Serwis cystern i pojazdów typu silo

Lokalizację w obrębie największych przedsiębiorstw chemicznych w regionie

Czyszczenie zbiorników jest podstawowym wymogiem transportu cieczy i materiałów sypkich. Pojemniki przewidziane do tego celu muszą być poddane dokładnemu oczyszczeniu w regularnych odstępach czasu i nie później niż przed każdą zmianą produktu w celu bezpiecznego uniknięcia zanieczyszczenia lub skażenia kolejnego produktu. Dlatego procedura ta jest tak ważnym ogniwem w łańcuchu transportowym.

Przygotowanie cysterny do następnego załadunku jest również częścią zadań związanych z czyszczeniem zbiornika, przy czym uwzględniane są określone metody lub specyficzne dla klienta procesy przygotowawcze, które są przeprowadzane i certyfikowane.

W takich przypadkach Team Pastuschka Industrieservice jest niezawodnym partnerem i świadczy usługi na najwyższym poziomie w ukierunkowanym na jakość oraz przyjazny dla środowiska sposób. Nasi wielojęzyczni pracownicy posiadają doświadczenie w tej dziedzinie dlatego jesteśmy wiarygodnym partnerem dla klientów z branży transportowej oraz przemysłowej.

Jeśli szukacie Państwo niezawodnego partnera w rejonie Ludwigshafen nad Renem, Worms lub Mannheim, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i nawiązania kontaktu z naszą firmą.

Wasz Team

Pastuschka Industrieservice GbR

Oferta

R

3 stanowiska czyszczące

R

Zautomatyzowane programy myjące

R

10 połączeń parowych wytwarzających więcej niż 2 tony pary / h

R

14 wysokociśnieniowych głowic płuczących

R

Dozowanie wielorakich środków czystości

R

System filtracji powietrza z aktywnym filtrem węglowym

R

1 specjalistyczna głowica myjąca cysterno-kontenery

R

Temperatura czyszczenia do 100 C °

R

Suszenie gorącym i zimnym powietrzem

Technologia i jakość

Transport płynów i materiałów sypkich stanowi znaczną część wszystkich towarów przewożonych na całym świecie.Wiele gałęzi przemysłu zależy od produktów przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Towary te są często transportowane w cysternach lub silosach. Właśnie w tej dziedzinie specjalizuje się Team Pastuschka Industrieservice GbR.

Przed każdą zmianą produktu niezbędne jest dokładna oczyszczenie zbiornika w najwyższym standardzie. Mycie wnętrza cysterny zależy od istotnych elementów, takich jak: jakość wody, ciśnienie płukania, temperatura lub środek czyszczący. Wszystkie te czynniki muszą być skoordynowane, aby prowadziły do ukierunkowanego i pożądanego rezultatu czyszczenia.

Myjnia Pastuschka Industrieservice GbR wykorzystuje wyłącznie wodę o jakości wody pitnej, która jest otrzymywana od lokalnego dostawcy i regularnie poddawana kontroli jakości. Pompy wysokociśnieniowe zapewniają ciśnienie do 220 barów i temperaturę mycia do 100 ° C. Wszystkie stosowane środki myjące są przyjazne dla środowiska naturalnego i toksycznie nieszkodliwe.

W zależności od produktu i stanu zbiornika (wielkość, kształt, materiał, stopień zabrudzenia itp.), czyszczenie wnętrza cysterny odbywa się według standardowych procedur lub według indywidualnie dobranej metody mycia. Aby sprostać wymaganiom w zakresie starannego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska czyszczenia, dysponujemy obszerną bazą danych produktów, która wspiera naszych pracowników jeszcze przed samym rozpoczęciem pracy i zapewnia bezbłędne prowadzenie procesu czyszczenia pod względem organizacyjnym. W każdym przypadku mycie jest rejestrowane, certyfikowane i archiwizowane przez naszych pracowników.

Oprócz czyszczenia, wszystkie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa elementy pojemników mogą być w razie potrzeby kontrolowane i naprawiane. W tym celu na miejscu dysponujemy zapleczem części zamiennych oraz przeszkolonym personelem technicznym.

Nasza firma posiada Certyfikat DIN ISO 9001, a także SQAS Tankcleaning (Czyszczenie zbiornika). Ponadto jesteśmy członkiem DVTI (Niemieckie Stowarzyszenie Czyszczenia Zbiorników) co upoważnia nas po pomyślnym oczyszczeniu do wydania uznawanego w całej Europie certyfikatu ECD (European Cleaning Document, Europejski Dokument Mycia). Jest to standardowy dokument, wymagany i akceptowany przez wszystkie główne firmy chemiczne i petrochemiczne.

Przegląd pracowników:

N
Zatrudniony na stałe i regularnie szkolony personel myjący
N
Technicy i monterzy dostępni na miejscu
N
Wielojęzyczny zespół myjący

Kontakt i godziny otwarcia

Myjnia cystern znajduje się w miejscowości Frankenthal (Pfalz) bezpośrednio przy autostradzie A6, niedaleko największych firm chemicznych i petrochemicznych w rejonie. Oferujemy Państwu korzystne ulokowanie topograficzne naszej firmy.

godziny otwarcia:

}
Od poniedziałku do piątku: 06:00 – 20:00
sobota: 09:00 – 13:00

Słowa kluczowe:

Pastuschka Industrie Service
Industriestraße 52
D-67227 Frankenthal

+49 6233 737668-6
info@pastuschka.services